05
Kw
Uchwała 3/2013
05.04.2013 19:31

Uchwała 3/2013

o wyborze komitetu założycielskiego

 

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 16.03. 2013 r. w Łynie postanawiają wybrać komitet założycielski Stowarzyszenia Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” w składzie:

 

1/ Ziulewski Paweł

2/ Grzebała Dariusz

 

Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna” w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

 

          Przewodniczący                                                                         Protokolantka

                                              DARIUSZ GRZEBAŁA                                                                      JUSTYNA PEJS

Uchwała 1/2013
Uchwała 6/2013
Datenschutzerklärung
Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!